Walter de Groot heeft na een carrière in diverse functies bij Akzo Nobel Coatings (1987 - 2000) en als oprichter van Wandflex B.V. (2001 - 2012) zich projectmatig beziggehouden in de energiemarkt en vanaf 2017 actief met circulariteit. Is in 2020 CircuWall gestart met als doel zoveel als mogelijk (biobased) producten circulair (herbruikbaar of recyclebaar) te maken via losmaakbare verlijmingen (CircuGlue) om enerzijds de CO2-uitstoot zoveel als mogelijk te verminderen en anderzijds toekomstige beschikbaarheid van grondstoffen en materialen veilig te stellen.